Uw Ideale ZorgWerkplek

– Blog –

Datagedreven zorg: haal meer waarde uit data voor slimmere zorg

En zet uw capaciteit efficiënter in samen met SLTN

Om zorgprofessionals een eenvoudige en veilige digitale werkomgeving te bieden, versnellen zorgorganisaties vandaag de dag volop hun digitale transformatie. Maar hoe zorgt u ervoor dat u niet alleen op de korte, maar ook op de lange termijn de vruchten plukt van een datagedreven zorgwerkplek? Dat ontdekt u in deze blog!

Dat heel wat zorgorganisaties in volle vaart de digitale transformatie inzetten kent vele oorzaken. Hieronder lichten we enkele oorzaken toe.

Tekort aan zorgprofessionals

Niets nieuws onder de zon wanneer zorgorganisaties besluiten om cliënten tijdelijk op een andere locatie te plaatsen, omdat de zorg niet langer gegarandeerd kan worden op de huidige locatie door onderbezetting. Om het enorme tekort aan zorgprofessionals op te vangen, wordt volop ingezet op domoticatoepassingen, zoals alarmering in de nachtzorg. Maar die medaille heeft een keerzijde. Tijdens een drukke nacht wandelt een zorgprofessional wel 8 tot 10 km door het grote aantal alarmmeldingen. Echter, een deel van die meldingen betreft het uitvoeren van routinematige handelingen (bijvoorbeeld een cliënt die ‘s nachts naar het toilet moet). Er is met andere woorden geen gespecialiseerde zorg nodig. De vraag die kan worden gesteld, is hoeveel meldingen uiteindelijk écht leiden tot het bieden van zorg.

Administratieve druk

Dagelijks verlenen zorgprofessionals zorg aan cliënten. Ze rapporteren hierover in het ECD en stellen plannen op zoals een zorgleefplan of een ondersteuningsplan. Deze administratieve taken zorgen voor een hoge werkdruk en verminderen het werkplezier.

Duurzame resultaten zijn niet meteen zichtbaar

Digitale transformatie staat in ieder meerjarenplan binnen de zorg beschreven. Maar door de blijvende tekorten op de arbeidsmarkt en de toenemende zorgvraag moeten de plannen ineens versneld plaatsvinden. Ondanks investeringen, subsidies, veranderplannen, hackathons, transformatiemodellen en inzet van consultants is het voor veel zorgorganisaties uitdagend om duurzame resultaten te realiseren. Hierdoor wordt te snel en te eenzijdig aan de slag gegaan en kunnen de doelstellingen uit het meerjarenplan uiteindelijk toch niet gerealiseerd worden.

Waarom digitaal transformeren?

Digitale transformatie in de zorg draait vooral om het creëren van een wendbare en toekomstbestendige organisatie, waarbij de eindgebruiker, patiënt én medewerker centraal staan. Het uiteindelijke doel is om:

  • cliënten ook in de nabije toekomst een prettige leefomgeving te bieden;
  • zorg meetbaar, toekomstbestendig en betaalbaar te houden door goede samenwerking;
  • de digitale werkomgeving van zorgprofessionals eenvoudiger, beheersbaar en veiliger te maken.

De digitale transformatie succesvol versnellen kan onder andere met de kunst van het loslaten, wendbaar zijn, ontwikkelen van een innovatieve cultuur, bedenken van nieuwe businessmodellen, zelforganisatie bij teams en het stapsgewijs aanpassen van het organisatiemodel. Een continu proces van samenwerken ligt hierbij aan de basis. Daarnaast kan ook extra focus worden gelegd op het effectief inzetten van data binnen het primaire zorgproces.

De mogelijkheden van digitale transformatie

Wat als data zorgprofessionals in staat stelt om snel informatie te analyseren en samen te vatten? Wat als de administratieve last zoals deze nu wordt ervaren, verandert in een positieve ervaring en de beschikbare data juist helpt om betere zorg te bieden? En wat als u in staat zou zijn om via data inzicht te krijgen wanneer een cliënt echt zorg nodig heeft om de nachtzorg te ontlasten?

Interessante vraagstukken voor zorgorganisaties die willen inspelen op datagedreven zorg. De uitkomst is tweeledig: u biedt een optimaal prettige leefomgeving voor uw cliënt én bevordert het werkplezier van de zorgprofessional.

Uw Ideale ZorgCommunicatie

Met Connected Health biedt SLTN een mooie, ketenverantwoordelijke zorgcommunicatie-oplossing waarbij inzet van data een cruciale rol speelt. Onze visie op het zorghuis van nu is een leef- en werkomgeving die rust, veiligheid, openheid en toegankelijkheid biedt.

Via een zorgsmartphone kunnen zorgprofessionals inloggen binnen één systeem. Daar blijven ze steeds real-time op de hoogte van relevante informatie van leefcirkels, collega’s en cliënten. Maar hun smartphone opent ook letterlijk deuren nu zorggebouwen digitaler worden. Waar zorgmedewerkers normaal een ID-pas bij zich moeten dragen, verkrijgen ze nu toegang tot fysieke locaties met hun smartphone. Een verpleegalarm? Routinematige handelingen van de medewerker worden weggenomen door functies te koppelen aan real-time locatievoorziening waardoor, in combinatie met verschillende andere functionaliteiten, zorgmedewerkers in de nachtzorg efficiëntere zorg bieden.

“In de nachtzorg is veel rust gekomen. Het aantal meldingen ten opzichte van ‘traditionele alarmering’ is door inzet van Connected Health enorm teruggedrongen, omdat Connected Health routinematige handelingen elimineert. Hierdoor is het aantal meldingen van oorspronkelijk 5000 meldingen in de maand teruggebracht naar minder dan 100 en hebben onze zorgprofessionals meer tijd voor kwalitatieve zorg.”

Ook datagedreven werken in de zorg?
Neem contact met ons op. We helpen u graag verder.

Benieuwd hoe
Uw Ideale
Zorgwerkplek
eruitziet?

SLTN. Ontzorgt ICT.

Wij bouwen samen aan Uw Ideale Zorgwerkplek.
Samen met ons rijk ecosysteem van partners en leveranciers creëren we Uw Ideale Zorgwerkplek. Uw vaste huisarchitect van SLTN gaat met uw zorgwensen aan de slag en past de relevante innovaties toe op uw transitie.