Uw Ideale ZorgWerkplek

– Blog –

Lean en Scrum in de zorg, hoe werkt dat?

En zet uw capaciteit efficiënter in samen met SLTN

Met de snelle technologische vooruitgang, stijgende kosten, toenemende zorgvraag en een groeiend tekort aan zorgpersoneel staat de zorg tegenwoordig voor heel wat uitdagingen. Gelukkig kunnen deze dankzij de digitale innovatie en de nodige ICT aangepakt worden en de zorg efficiënter, beter en goedkoper maken. Met een agile mindset kunt u én vlotter innoveren én de huidige ontwikkelingen de baas blijven. Door vooruitschrijdend inzicht en flexibele ondersteuning van verandering, biedt deze werkwijze immers een ideale basis om uw zorgprocessen te ondersteunen met digitale middelen en zo te optimaliseren.
We leggen het u graag uitgebreid uit in deze blog.

Een moeilijk evenwicht

Terwijl ICT de zorg juist sneller vooruit moet helpen, is het in de praktijk vaak zoeken naar een evenwicht. De besluitvorming neemt immers heel wat tijd in beslag en de processen om verandering te kunnen realiseren, verlopen vaak complex. Het beschikbare budget voor nieuwe ICT-toepassingen of digitalisering zorgt daarnaast voor een extra drempel om de nodige veranderingen teweeg te brengen. Er zijn dus heel wat obstakels te overwinnen voordat er via ICT echt successen geboekt kunnen worden. Met een agile werkwijze kunt u deze obstakels tackelen en zo snellere en betere resultaten halen.

Agile: What’s in a name?

Een betere organisatie van het werk, minder werkdruk en meer tijd voor cliënten. Agile werken creëert een betere samenwerking en dat is precies wat tot gerichtere zorg leidt. Agile werd uitgevonden voor de software-industrie en werd daar gecreëerd om het ontwikkelingsproces te versnellen en tegelijk de kwaliteit van het product te behouden. In plaats van te vertrouwen op oude processen – die vaak tot grote vertragingen leidden – legt agile de nadruk op het snel afkrijgen van een product door middel van kleine stappen en het gebruik van feedback van eindgebruikers om verbeteringen aan te brengen. Niet alle eisen en wensen zijn voorafgaand aan een project duidelijk en zijn bovendien onderhevig aan verandering gedurende de projectduur.

Agile werken biedt zo ruimte voor experimenteren en onmiddellijke aanpassingen waardoor er snel resultaat wordt verkregen. Toch gaat het niet over één specifieke werkwijze, maar eerder over een verzameling van verschillende methodes en principes. ‘Scrum’ is het bekendste voorbeeld, maar ook ‘Lean’ komt uit diezelfde familie.

Lean & Scrum als zorgfilosofieën

Lean gaat in de gezondheidszorg over het creëren van waarde en het verminderen van de lasten die patiënten en personeel elke dag ervaren. Lean organisaties richten zich op het handhaven van hoge niveaus van kwaliteit, veiligheid, tevredenheid en moreel.
Dit gebeurt door teams op één lijn te brengen rond een consistent managementsysteem en dat systeem te gebruiken om doorlopend procesverbeteringen te bevorderen, te testen en door te voeren. Het doel is het optimaliseren van processen en de onnodige handelingen te elimineren.

Een team zou bijvoorbeeld de stappen kunnen onderzoeken die hun patiënten doorlopen voor ze bij een zorgverlener komen. Dit helpt het team om ‘wegversperringen’ voor patiënten te identificeren en deze weg te nemen. Hoewel kostenbesparingen niet de focus zijn van Lean management, zijn ze vaak wel een resultaat. Het herontwerpen van taken en workflows om de zorg te verbeteren betekent immers meestal dat er tijd en andere middelen worden bespaard.

Daar waar Lean zich focust op het optimaliseren van een bestaand proces focust Scrum zich eerder op het creëren van nieuwe processen met een duidelijk begin en einde. Wanneer het nog niet duidelijk is hoe het eindresultaat eruit moet zien of er geen zicht is op de wensen dan is Scrum een goede methode.

Ga zelf agile aan de slag

SLTN neemt al vele jaren de zorgen van ICT uit handen van zorginstellingen. Wij ontwerpen, bouwen en beheren duurzame en innovatieve ICT-oplossingen waarbij we de eindgebruiker en de cliënt/patiënt centraal stellen. Dat gebeurt al voor een breed spectrum aan organisaties binnen de zorg. Wij helpen zorginstellingen met innovatieve diensten – zoals agile werken – om, in deze snel veranderende omgeving, de juiste keuzes te maken en ICT-middelen op een effectieve manier in te zetten.

Benieuwd hoe agile werken uw zorgverlening kan verbeteren? Neem contact met ons op. We helpen u graag verder.

Benieuwd hoe
Uw Ideale
Zorgwerkplek
eruitziet?

SLTN. Ontzorgt ICT.

Wij bouwen samen aan Uw Ideale Zorgwerkplek.
Samen met ons rijk ecosysteem van partners en leveranciers creëren we Uw Ideale Zorgwerkplek. Uw vaste huisarchitect van SLTN gaat met uw zorgwensen aan de slag en past de relevante innovaties toe op uw transitie.