Uw Ideale ZorgWerkplek

– Blog –

Bring your own device in de zorg

Hoe veilig is het en helpt het uw zorgorganisatie?

Zorginstellingen zien het nut in van digitalisering om efficiënt te kunnen werken. Naast handige applicaties en een goed functionerend netwerk is het belangrijk om ook de juiste devices beschikbaar te stellen aan zorgmedewerkers. Daarom zien we een toenemend aantal gebruikers en devices op hetzelfde netwerk. Dat leidt tot nieuwe vragen. Wilt u zorgverleners vrijheid geven? Moet uw zorginstelling privétoestellen van medewerkers toestaan? Hoe veilig is het? In deze blog zetten we onze bevindingen op een rij.

Twee aspecten van veiligheid bij privétoestellen

Wanneer u besluit digitaler te werk te gaan, is het belangrijk dat uw zorgnetwerk goed beveiligd is. Alleen zo kunt u de continuïteit van uw zorginstelling verzekeren en cliënten garanderen dat hun gegevens niet in verkeerde handen vallen. Bij de keuze om al dan niet gebruik te maken van privédevices is het daarom van belang om twee factoren in overweging te nemen: de veiligheid van devices en de veiligheid van de data zelf.

Veiligheid van devices

Toestellen van uw zorgorganisatie zijn eenvoudig en diepgaand te controleren aan de hand van Mobile Device Management (MDM). Dankzij een MDM-oplossing bepaalt u wie toegang krijgt tot het toestel, versleutelt u data en blokkeert u een device wanneer het ontvreemd wordt. Bij privétoestellen van uw medewerkers is die controle veel minder vanzelfsprekend.

Gelukkig bieden de meeste MDM-oplossingen ook de optie om privédevices te beheren. Als een medewerker gebruik wil maken van bedrijfsgegevens, dan moet hij of zij de zorgorganisatie een bepaalde controle geven. Door middel van basale beveiligingsopties kunt u basisveiligheid van het toestel afdwingen. Denk daarbij aan een verplichte pincode op het toegangsscherm en de versleuteling van lokale data. Gaat de medewerker daar niet mee akkoord? Dan krijgt hij of zij geen toegang tot de bedrijfsgegevens.

Veiligheid van data

Naast devices kunt u ook data zelf beveiligen. Dat houdt in dat bedrijfsdocumenten bijvoorbeeld alleen geopend kunnen worden op devices van uw organisatie of dat medewerkers gegevens alleen kunnen downloaden via een toestel dat voldoet aan bepaalde eisen. U heeft dus krachtige opties om uw gegevens veilig te houden.

Aan licenties voor deze functionaliteiten zijn echter extra kosten verbonden en ze zijn in veel gevallen gelimiteerd tot specifieke gegevens. Toch blijft het zeker een interessante maatregel om data én privédevices veilig te houden.

Uw ideale oplossing

In de praktijk is een combinatie van bedrijfstoestellen en privédevices vaak de beste oplossing voor uw zorginstelling. Binnen uw organisatie kunt u werken met een reeks beheerde toestellen voor uw medewerkers. U configureert en beheert ze zelf. Zo beschikt uw zorgpersoneel altijd en zonder beperking over alle benodigde functies.

Wanneer u dat portfolio uitbreidt met privédevices zijn ook medewerkers zonder bedrijfstoestel in staat hun werkzaamheden uit te voeren. Zo kunnen ze bijvoorbeeld zorgdossiers eenvoudig aanvullen bij hen thuis of hun rooster voor de volgende dag raadplegen. Met de juiste configuratie beveiligt u bedrijfsdata en beperkt u de functionaliteiten van deze devices. Ze blijven namelijk een aanvulling op de bedrijfstoestellen en zijn geen primaire werkdevices.

Benieuwd hoe uw ideale portfolio van devices eruit ziet? Neem contact op met SLTN. We bespreken graag de opties met u tijdens een verkennend gesprek.

Benieuwd hoe
Uw Ideale
Zorgwerkplek
eruitziet?

SLTN. Ontzorgt ICT.

Wij bouwen samen aan Uw Ideale Zorgwerkplek.
Samen met ons rijk ecosysteem van partners en leveranciers creëren we Uw Ideale Zorgwerkplek. Uw vaste huisarchitect van SLTN gaat met uw zorgwensen aan de slag en past de relevante innovaties toe op uw transitie.