Uw Ideale
ZorgSecurity

Het leveren van goede en veilige zorg is niet mogelijk zonder effectieve informatievoorziening. Medische gegevens van patiënten, informatie-uitwisseling in de keten en toenemend gebruik van ICT hulpmiddelen, stellen hoge eisen aan uw informatievoorziening en de beveiliging daarvan. Daarom is het van groot belang uw informatievoorziening adequaat te beveiligen. Uiteraard is een goed en betrouwbaar netwerk een belangrijk fundament om zorginformatie voor eindgebruikers op een veilige manier beschikbaar te stellen.

Wij helpen zorgorganisaties op het gebied van architectuur, implementatie en beheer van LAN, WiFi, WAN, SDWAN, firewall, Network Access Control, Microsegmentatie, SIEM, cloudconnectors, kwetsbaarheden management en ransomware beveiliging.

SLTN. Ontzorgt ICT.

Wij bouwen samen aan Uw Ideale ZorgSecurity.
Samen met ons rijk ecosysteem van partners en leveranciers creëren we Uw Ideale ZorgSecurity. Uw vaste huisarchitect van SLTN gaat met uw zorgwensen aan de slag en past de relevante innovaties toe op uw transitie.